Სასტუმრო

სასტუმროებს შეეძლებათ ელექტრონული თაროების ეტიკეტის (ESL) გამოყენება სასადილოებში, შეხვედრების დარბაზსა და საწყობებში.

ზუსტი მონაცემები, რომლებიც მოწოდებულია ინფორმაციული ოპერაციის რეჟიმში, მენეჯერებისთვის, რათა სწრაფად მიიღონ გადაწყვეტილებები. კონტროლირებადი ხარჯები, როგორიცაა აღჭურვილობა, ქაღალდი და მელანი შეიძლება ეფექტურად შემცირდეს. ასევე შემცირდა შრომითი ხარჯები და შეცდომების მაჩვენებელი.

RIU სასტუმროების ქსელი 【ესპანური】